LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI GIAN LÀ VÀNG

THỜI TIẾT SƠN LA

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin giáo dục

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thắm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 4511 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Anh Chung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Anh Chung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 597 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Anh Chung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hoangdoanhdanh08
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1019 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Anh Chung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thaygiaolangms
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2810 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Kiều Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1875 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lò Trung Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Quỳnh Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 76 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ng Quynh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 848 (xem chi tiết)

  342940.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
  Họ và tên Cầm Thị Huyền Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2359 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Viết Hồng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 3776 (xem chi tiết)

  793085.jpg";i:1;i:200;i:2;i:133;}}-photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tuansl86
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 8725 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Quân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Chu Van Toan
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Thành Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 82 (xem chi tiết)

  54937.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
  Họ và tên Ngô Hai
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ngohai75
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 13989 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Mai Sơn
  Quận/huyện Huyện Mai Sơn
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 46673 (xem chi tiết)